Jah Seh - posiciones


COREANO ESPAÑOL
Bahng Uh Jah Seh  Posición de defensa 
Gool Gohk Jah Seh Postura agachada o felina
Juhng Gool Jah Seh De frente larga (arco y flecha)
Ki Mah Jah Seh Posición a caballo
Kong Kyuk Jah Seh Posición defensa/ataque